Van de redactie

 • Laatste Infectieziekten Bulletin op papier

Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Vaccinatie jonge kinderen tegen Nieuwe Influenza A: een mega-operatie
 • Impressie van de vaccinatiecampagne Mexicaansegriep
 • Contactonderzoek naar aanleiding van bovine tuberculose bij Engelse kalveren

Berichten

 • Symposium zoönosen: toxoplasmose
 • Verslag landelijke studiedag vaccinatieprogramma hepatitis
 • Antibiotica, resistentie en de rol van de dierenarts

Artikelen

 • Meldingen van acute hepatitis B in 2008
 • Revaccinatie hepatitis B niet nodig, ook niet bij personen die door hun werk een verhoogd risico lopen

Proefschriftbespreking

 • Impact van antitretrovirale therapie op hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1-transmissiedynamiek

Registraties Infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologisch laboratoria

Aankondigingen

 • 20e tranmissiedag: ouderen en infectieziekten
 • Handboek Seksuele gezondheid is verschenen

Vragen uit de praktijk

 • Hoe was je rotavirus uit wasgoed?