Het bestuur van de Dr. A.J. Swaakprijs heeft dr. Helma Ruijs tot prijswinnaar 2012 uitgeroepen. Zij ontvangt de prijs voor haar proefschrift‘Acceptance of Vaccination among Orthodox Protestants in the Netherlands’. De prijs is uitgereikt op 23 november tijdens de wetenschappelijke vergadering van de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland)) in Ede.

De prijs beoogt de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland eenstimulans te geven en wordt om de twee jaar uitgereikt op voordracht vaneen commissie van deskundigen. In aanmerking komen personen, instellingenof groepen, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de jeugdgezondheidszorg in Nederland op een hoger plan te brengen.

Helma Ruijs is onderzoeker bij de Academische Werkplaats AMPHI en promoveerde 14 september 2012 bij prof professor (professor).dr. Koos van der Velden, prof.dr. Marlies Hulscher en dr. Jeannine Hautvast. Naast haar onderzoekspositie bij het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) St Radboud, is Helma Ruijs als arts infectieziektebestrijding werkzaam bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rivierenland in Tiel en bij de Landelijke Coördinatie Infectieziekten van het RIVM. Zij is hoofdredacteur van het Infectieziektenbulletin. Zij ontvangt de prijs omdat haar proefschrift belangrijk inzicht geeft in de overwegingen van bevindelijk gereformeerde ouders om hun kinderen al dan niet te laten vaccineren. Daarnaast hechtte de jury veel waarde aan het feit dat zij direct na haar onderzoek met een vervolgsubsidie de implementatie van haar resultaten oppakt. Hiervoor ontwikkelt Helma in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Vereniging een brochure voor (aankomende) ouders uit de reformatorische gezindte waarin de verschillende religieuze argumenten om al dan niet te vaccineren belicht worden. Tevens ontwikkelt zij een brochure met handvaten voor artsen en verpleegkundigen werkzaam bij consultatiebureaus, zodat zij begrijpen welke dilemma’s spelen voor reformatorische ouders, en op welke wijze zij het beste deze ouders kunnen ondersteunen in hun beslissing.

Bron: Leonard van den Broek (AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland)).