Mocht u interesse hebben in een van de onderstaande artikelen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de redactie: infectieziektenbulletin@rivm.nl

Jaargang 11 nummer 1, januari 2000

 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in Nederlandse verpleeghuizen 1989-1998
 • Oorsprong, omvang en kosten van humane salmonellose. Deel 2: Schatting van omvang en kosten
 • Evaluatie Rijksvaccinatieprogramma
 • Meningokokkenziekte: 5 kinderen ziek in dezelfde wijk in Utrecht

Jaargang 11 nummer 2, februari 2000

 • Transmissie van kinkhoest in kinderdagverblijven lijkt gering
 • Influenza in winter 1999-2000
 • Opnieuw explosie van Salmonella Typhimurium faagtype 20 (DT 124) in oktober-november 1999
 • Surveillance van hivinfecties in de regio Arnhem
 • Een eliminatieplan voor tuberculose in Nederland
 • Explosie van Salmonella Brandenburg-infecties
 • VTEC verocytotoxigene E.coli (verocytotoxigene E.coli) in mens en voedselketen
 • Extra zuurstof ter preventie van post-operatieve wondinfecties
 • RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus)-infecties in winter 1999-2000

Jaargang 11 nummer 3, maart 2000

 • 10de Transmissiedag infectieziekten
 • Westfriese Flora: een terugblik
 • Legionellabacteriën in (drink)waterinstallaties: bedreiging en bestrijding
 • VTEC O 157: de epidemiologie en de Nederlandse ervaringen
 • De rol van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bij grote evenementen

Jaargang 11 nummer 4, april 2000

 • Epidemie van huidinfecties na deelname aan schuimparty
 • Surveillance van hivinfecties onder injecterende druggebruikers in Nederland
 • Beheersen van legionellavermeerdering door installatiebeheer
 • Het ABC van de gele koorts

Jaargang 11 nummer 5, mei 2000

 • Trends in aangifte van infectieziekten in Nederland in de periode 1989-1998
 • Explosie van Salmonellea enteriditis faagtype 14b na diner in hotel

Jaargang 11 nummer 6, juni 2000

 • Is Echinococcus multilocularis een bedreiging voor Nederland?
 • Respiratoire infecties in Nederland: voorlopige resultaten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)/RIVM surveillance winter 1999-2000
 • Verslag RIVM-lezing: De toekomst van het Nederlandse vaccinatieprogramma
 • Binnenmilieu in kinderdagverblijven; een reactie op het rapport van GGD Groningen, juli 1999

Jaargang 11 nummer 7, juli 2000

 • Kosten en effecten van algemene vaccinatie tegen hepatitis B
 • Kinderspeelvijvers in Amsterdam: Poeltjes des verderf?
 • Landelijke toename van enterovirus
 • Veilig zwemmen: Blauwalgen in Nederlands oppervlaktewater
 • Ziekte en stefte onder injecterende druggebruikers

Jaargang 11 nummer 8, september 2000

 • Invasie uit de Oekraine....of uit de dakgoot
 • Gezondheidsklachten in verband met recreatie in oppervlaktewater in de zomer van 1999
 • Hepatitis B-vaccinatie voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Surveillance van acute slappe verlamming in Nederland
 • Evaluatie vrijwillige surveillance
 • Ziekte en sterfte onder injecterende druggebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
 • Malaria-aangifte in de periode 1995-1999

Jaargang 11 nummer 9, september 2000

 • Griep als toetje
 • MRSA  in het Universitair Medisch Centrum Utrecht 1991-1999: een nieuwe trend?
 • Kan het Westnijlvirus oprukken naar Noordwest Europa?
 • Voedselinfecties in Nederland
 • Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen bij GGD'en en Keuringsdienst van Waren in 1999
 • Histaminevergiftiging na het eten van vis
 • Registratie van consulten voor soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) bij GGD'en en 1997 en 1998
 • Invoering extra kinkhoestvaccinatie

Jaargang 11 nummer 10, oktober 2000

 • Een patiëntje met infantiel botulisme
 • Een harnekkige epidemie van tinea corporis op een Nederlandse basisschool: het opduiken van Trichophyton tonsurans.
 • Legionellasurveillance
 • Meningokokkenziekte op een camping te Blanes, Spanje
 • Massale voedselvergiftiging in het Kotterbos te Almere
 • Luis te lijf
 • Surveillance in het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk als basis voor interventie: het project Chirurgische Profylaxe en Surveillance (CHIPS)
 • Explosie van multiresistente Salmonella Typhimurium DT 204b infecties in Nederland en andere Europese landen

Jaargang 11 nummer 11, november 2000

 • Hepatitis A-infecties via voedsel: een probleem in Nederland?
 • Hepatitis A-epidemie in Nijmegen. Aanpassing LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen gewenst?
 • Reactie LCI: beleid en afwegingen bij hepatitis A.
 • Hepatitis B-BRON-onderzoek. Stand van zaken
 • Aids in Nederland per 31 december 1999
 • Leishmaniasis bij mensen en honden, niet alleen een tropische ziekte

Jaargang 11 nummer 12, december 2000

 • Naar een vaccinatieprogramaa voor Nederland in de 21ste eeuw
 • Ethische uitgangspunten voor het collectieve vaccinatieprogramma
 • Vaccineren tegen hepatitis A: een verkenning van kosten
 • Antistoffen tegen Haemophilus influenza type b in Nederland
 • Nog even volhouden en dan is polio de wereld uit!
 • Anthrax, nog steeds een bedreiging
 • Bezoek aan kinderboerderij oorzaak van HUS hemolitisch uremisch syndroom (hemolitisch uremisch syndroom)