Jaargang 17 nummer 1 (pdf)

 • Emm-typering van groep-A-streptokokken in Nederland 
 • Nieuwe subsidieregeling voor curatieve soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-bestrijding
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen nemen opnieuw toe
 • Toename van psittacose
 • Een vermoedelijk geval van cutane anthrax

Jaargang 17 nummer 2 (pdf)

 • Surveillance van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in ziekenhuizen
 • Europese samenwerkingsprojecten: Letland als voorbeeld
 • Diarree op een kinderdagverblijf
 • Hengelen naar poliovirus
 • Veterinaire en humane dokters moeten beter samenwerken

Jaargang 17 nummer 3 (pdf)

 • Infectieziekten buiten de wet: samenvattingen van de 16e Transmissiedag
 • Eerste MRSA-cluster bij een sportteam in Nederland
 • Pneumokokkendragerschap in gezonde Nederlandse kinderen
 • Trekvogels als mogelijke griepvectoren
 • Minder gemelde bijwerkingen na vaccinaties van het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)

Jaargang 17 nummer 4 (pdf)

 • Toename van Chlamydia en HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)
 • Pneumokokkenmeningitis vóór introductie pneumokokkenvaccinatie
 • Gevolgen van HAART highly active antiretroviral therapy (highly active antiretroviral therapy) op seksueel gedrag
 • Gonokokkenresistentie aanleiding voor hernieuwde landelijke surveillance
 • Toename in uitgifte van oseltamivir en griepvaccin

Jaargang 17 nummer 5 (pdf)

 • Twee clusters van listeriose in de Randstad
 • Counseling van hepatitis B-virusdragers
 • Verspreiding van vogelgriepvirus via water naar de mens?
 • Gastro-enteritis na nieuwjaarslunch
 • Een eeuw diergeneeskundig onderzoek

Jaargang 17 nummer 6 (pdf)

 • Vaccinatiestrategieën tegen pandemische influenza
 • Ziekte van Crohn door ziekte van Johne
 • Vaccinaties in het eerste levensjaar en gerapporteerde allergische aandoeningen
 • Shigella op een school voor gehandicapte kinderen
 • Onderzoek transmissieroutes van kinkhoest naar zuigelingen

Jaargang 17 nummer 7 (pdf)

 • Ziekte van Lyme neemt toe 
 • Evaluatie van LCR Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)-richtlijnen voor malariaprofylaxe
 • Eén jaar ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control): een blik terug en een blik vooruit
 • Artikel 7-meldingen in de praktijk

Jaargang 17 nummer 8 (pdf)

 • Eerste landelijke STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) O157-uitbraak door besmette filet américain 
 • Griepvaccinatie bij medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen 
 • Surveillance van soa en HIV heeft zijn nut bewezen 
 • Een spreekbeurt met grote gevolgen

Jaargang 17 nummer 9 (pdf)

 • Zelfredzaamheid van burgers bij uitbraken van infectieziekten 
 • Rubella-epidemie 2004-2005: surveillance van congenitale gevolgen
 • MRSA-beleid voor ziekenhuizen aangescherpt
 • Verslag van de Aids-conferentie in Toronto
 • Legionella-uitbraak in Amsterdam

Jaargang 17 nummer 10 (pdf)

 • Zijn allergie en astma de keerzijde van de infectieziektebestrijding? 
 • Pneumokokkenvaccinatie en onderzoek naar mogelijke effecten
 • Influenza B-uitbraak op een school voor voortgezet onderwijs
 • Trends in gastro-enteritis 
 • Nieuw project voor optimale doorverwijzing van patiënten met chronische hepatitis B

Jaargang 17 nummer 11

 • Schatting van het aantal volwassenen met HIV/aids 
 • Crisiscommunicatie bij bioterroristische aanslagen
 • Bruiloftsgasten ziek na barbecue en koud buffet
 • Levendige discussies tijdens eerste Lagerhuisdebat over infectieziekten
 • Evolutie en ecologie van infectieziekten

Jaargang 17 nummer 12

 • Virulentie en overdraagbaarheid van Mycobacterium tuberculosis 
 • Nederlandse tuberculosesituatie in 2003 en 2004
 • Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes
 • Vectoren van het West Nile-virus
 • Is tickborne encefalitis een dreiging voor Nederland?