Jaargang 18 nummer 1 (pdf)

 • Surveillance van tuberculosetransmissie en resistentie in Nederland 
 • Aanbod gratis hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-test en hepatitis B-vaccinatie bij nieuwkomers
 • Belangrijkste resultaten van het lezersonderzoek
 • Een piercing met of zonder infectie
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in een medisch kinderdagverblijf

Jaargang 18 nummer 2 (pdf)

 • Gezondheidsklachten gerelateerd aan recreatie in oppervlaktewater 
 • Inventarisatie van tuberculosediagnostiek in Nederland
 • Vakgroep voor publiekscommunicatie over infectieziekten
 • Varkens-MRSA op een pluimveebedrijf?
 • Regionale netwerken voor infectieziektebestrijding van start

Jaargang 18 nummer 3 (pdf)

 • Infecties en zwangerschap: samenvattingen van de 17e Transmissiedag 
 • Een cluster van legionellapneumonie in Rotterdam
 • Landelijke verheffing legionellosemeldingen in augustus-september 2006
 • Wild en volksgezondheid hebben met elkaar te maken, ook in Nederland
 • Kinkhoestuitbraak op een neonatologieafdeling

Jaargang 18 nummer 4 (pdf)

 • Onverhit vlees en gevogelte nog steeds besmet met pathogene bacteriën 
 • Euregionale MRSA-preventie en -bestrijding: een vergelijking van richtlijnen
 • Gezondheidsraad adviseert over toekomst Rijksvaccinatieprogramma
 • Evaluatie van nationale en lokale preventieprogramma’s van infectieziekten
 • Ook in Nederland zijn Vibrio cholerae-infecties mogelijk

Jaargang 18 nummer 5 (pdf)

 • Tuberculose bij een manenrob 
 • Reizen naar exotische bestemmingen tijdens de zwangerschap
 • Elke partij vaccins wordt dubbel en onafhankelijk gecontroleerd
 • Kinkhoest in Nederland na de veranderingen in het vaccinatieschema
 • Epidemiologie van seksueel overdraagbare aandoeningen in Amsterdam

Jaargang 18 nummer 6 (pdf)

 • Aviaire influenzavirussen in wilde vogels
 • Factoren die het verloop van Chlamydia trachomatis-infecties beïnvloeden
 • Hepatitis A-uitbraak op en rond een kinderdagverblijf
 • Een peuter met hepatitis B ondanks perinatale profylaxe
 • Staat van Infectieziekten 2006

Jaargang 18 nummer 7 (pdf)

 • Dengue: een reizigersziekte 
 • Twee landelijke explosies van gastro-enteritis door filet americain
 • MRSA afkomstig van kalveren
 • Expertmeeting over soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) en hiv-surveillance in Nederland
 • Gezondheidsklachten mogelijk veroorzaakt door blauwalgen

Jaargang 18 nummer 8 (pdf)

 • Enterobacter sakazakii in zuigelingenvoeding en andere producten 
 • Aantal nieuwe acute hepatitis B-infecties daalt
 • Sporotrichose bij een kat en zijn eigenaresse
 • Altijd te laat bij een hepatitis A-uitbraak?
 • Infectie met Shigatoxineproducerende Escherichia coli O157 vaker veroorzaakt door consumptie van risicoproducten

Jaargang 18 nummer 9 (pdf)

 • Verzorgingshuis scabiësvrij dankzij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-medewerker op locatie 
 • Infectieziektebestrijding door consumentenvoorlichting
 • Verslag van het jubileumcongres van het Rijksvaccinatieprogramma
 • Indicatiestelling voor consulten in de aanvullende curatieve soabestrijding
 • Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes

Jaargang 18 nummer 10 (pdf)

 • Surveillanceresultaten van MRSA in Nederlandse ziekenhuizen
 • Vangst-hervangstmethoden voor surveillance van tuberculose
 • Intra-uteriene vruchtdood en perinatale sterfte door congenitale toxoplasmose
 • Monovalent oraal poliovaccin als nieuw wapen in de strijd tegen polio
 • Humane spongiforme encefalopathieën in Nederland

Jaargang 18 nummer 11 (pdf)

 • Een overzicht van voedselgerelateerde infecties en explosies in 2006 
 • Wat weten Nederlanders van infectieziekten?
 • Resultaten van landelijke hepatitis B-vaccinatiecampagne voor gedragsgebonden risicogroepen
 • Hivbesmetting na het slikken van een PEP-kuur
 • Epidemiologie en genetische analyse van invasieve groep A-streptokokkeninfecties