Update LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen en aankondigingen van congressen en symosia.

LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

Nieuw LCI-richtlijnenboek editie 2011. Antwoorden op praktische vragen over infectieziektebestrijding

Sinds 1994 maakt de LCI richtlijnen over infectieziektebestrijding bedoeld voor professionals werkzaam in de openbare gezondheidszorg en op het terrein van infectieziekten. Deze richtlijnen komen tot stand dankzij samenwerking met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, infectiologen, artsen-microbiologen, virologen, huisartsen, bedrijfsartsen en vele andere specialisten op het gebied van infectieziekten.

De zesde editie van het boek is een bundeling van 86 richtlijnen. In het voorwoord legt professor J. Van der Meer (Interne geneeskunde, UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) St. Radboud, Nijmegen) uit dat antwoorden op veel vragen uit de praktijk niet snel in leerboeken te vinden zijn. In de LCI-richtlijnen zijn deze antwoorden in het algemeen wel te vinden en, nog belangrijker, ze geven de in Nederland geldende standaard weer, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en bij het ontbreken daarvan, de opinie van experts.

Sinds het voorjaar van 2010 worden de paragrafen Diagnostiek geschreven door een (arts-) microbioloog onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. Er zijn negen richtlijnen in het boek opgenomen met een nieuwe paragraaf Diagnostiek.

In de kaft van het boek zijn twee samenvattingskaarten opgenomen: een van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten en een van de LCI-soarichtlijnen.

Op de bijgevoegde boekenlegger staan de telefoonnummers en emailadressen van diverse instituten en organisaties waar professionals in de infectieziektebestrijding mee samenwerken.

Congressen en symposia

Dinsdag 15 maart 2011 organiseert het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding de

21e Transmissiedag infectieziekten
Thema: Recreatie en infectieziekten

Nederlanders recreëren graag. Daarbij kunnen wij in aanraking komen met  infectieziekten. Wat betekent dit voor de bestrijding van infectieziekten? Die vraag staat centraal tijdens de 21e Transmissiedag, een wetenschappelijk verantwoord symposium voor professionals werkzaam in de infectieziektebestrijding. Na een algemene inleiding over een actueel onderwerp, volgen lezingen over specifieke gezondheidsproblemen door recreatie in de vrije natuur. Tijdens de dag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ziekte van Lyme. Daarnaast komen de eikenprocessierups en rabiës aan bod. Tijdens de pauze is er een postersessie waarin GGD-praktijkonderzoek wordt gepresenteerd. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.

Locatie:

Regardz Meeting Center Eenhoorn
Amersfoort

Deelnamekosten

€ 80,00 per persoon

Doelgroep:

GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Programma:

Het programma en aanmeldingsformulier staan op www.rivm.nl/agenda

Training fellowships for intervention
epidemiology in europe

EPIET Intervention Epidemiology Training (Intervention Epidemiology Training) programme 2011

Until 6 February 2011, European public health professionals are warmly encouraged to apply for the European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), starting in September 2011. If you are a medical practitioner, public health nurse, microbiologist, veterinarian or other health professionals from the EU Europese Unie (Europese Unie) with previous experience in public health and keen interest in epidemiology and you are interested to learn how to control infectious diseases, the EPIET programme is a rewarding two-year investment. The programme provides training and practical experience in intervention epidemiology at national and regional centres for surveillance and control of infectious diseases in the EU. The European Centre for Disease Control ( ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) has been managing the programme since 2006. In 2011, the ECDC plans to recruit 20 applicants for this two-year fellowship programme.

Vacancy notice for application can be found on the website for European Centre for Disease Prevention and Control at:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/contracts.aspx

More information

Maaike van Veen, EPIET supervisor at RIVM, Bilthoven,
The Netherlands.
Email: maaike.van.veen@rivm.nl Tel: +31 30-274 3561.

Marianne van der Sande, Head of department Epidemiology and Surveillance, RIVM, Bilthoven, The Netherlands.
Email: marianne.van.der.sande@rivm.nl Tel: +31 30-274 4068.

Viviane Bremer, EPIET office, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm.
Email: viviane.bremer@ecdc.europpe.eu Tel: +46(0)8 586 01 156

EPIET Programme Office, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm.
Email: anna.bohlin@ecdc.europa.eu,
claudia.metzruffer@ecdc.europa.eu, or
heidi.jung@ecdc.europa.eu

Detailed information about the EPIET programme can be obtained from the EPIET programme website at www.epiet.org