Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24 2011

 

Totaal week 13-16

Totaal week 17-20

Totaal week 21-24

Totaal tot en met week 24 2011

Totaal tot en met week 24 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

0

0

0

738

229

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

98

81

72

509

404

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

 1
2
1
8

12

Cholera

 0
0
0
0
1

Heptatitis A

 3
3
5
42

112

Hepatitis B Acuut

15
10
9
88

109

Hepatitis B Chronisch

 137
119
71
815

848

Hepatitis C Acuut

6
5
10
32
22

Invasieve GAS-infectie

 21
20
11
160

133

Kinkhoest

 259
337
432
1694

2166

Mazelen

 19
13
6
44

10

Paratyfus A

 1
0
2
3
6

Paratyfus B

 0
4 4
14

6

Paratyfus C

 0
0
0
0
0

Rubella

 0
1
1
3
0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

 16
30
54
170

97

Shigellose

 26
25
25
187

126

Voedselinfectie

2
1
3
20

12

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

81
72
24
439

152

Botulisme

 0
 0
0
0
0

Brucellose

 1
 0
0
1
1

Gele koorts

 0
 0
0
0
0

Hantavirusinfectie

 1
 0
0
2

7

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

1

 2
0
10

28

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

 8
 3
3
36

31

Legionellose

 8
17
27
104

90

Leptospirose

 1
 3
2
11

6

Listeriose

 3
 10
7
38

35

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

 1
 1
0
6

9

Malaria

 11
 14
19
114

75

Meningokokkenziekte

 8
6
10
62

76

Psittacose

 8
 10
3
58
32

Q-koorts

 4
12
17
60

359

Tetanus

 0
 2
0
3
0

Trichinose

 0
 0
0
0

0

Westnijlvirusinfectie

 0
 0
0
0
0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

6

 2
2
23

13

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

 0
 0
0
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180