Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20 2011

 

Totaal week 9-12

Totaal week 13-16

Totaal week 17-20

Totaal tot en met week 20 2011

Totaal tot en met week 20 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

44
7
3
757

229

Pokken

0
0
0
0
0

Polio

0
0
0
0
0

SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

0
0
0
0
0

 

 

 

 

 

 

Groep B1


 

 

 

 

Difterie

0
0
0
0
0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0
0
0
0
0

Pest

0
0
0
0
0

Rabiƫs

0
0
0
0
0

Tuberculose

88
97
79
440
338

Virale hemorragische koorts

0
0
0
0
0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

2
1
2
7
12

Cholera

0
0
0
0
1

Heptatitis A

7
3
3
41

94

Hepatitis B Acuut

10
14
8
85
94

Hepatitis B Chronisch

 137 133
100
810

721

Hepatitis C Acuut

9
6
5
27
22

Invasieve GAS-infectie

 18 21
20
149
108

Kinkhoest

 223 259
335
1292

1560

Mazelen

 3 19
13
39
6

Paratyfus A

0
1
0
1
5

Paratyfus B

3
0
4
10
4

Paratyfus C

0
0
0
0
0

Rubella

0
0
1
2
0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

13
16
30
115

76

Shigellose

 34 26
25
375

126

Voedselinfectie

9
2
2

18

12

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
 0

Bof

103
81
73
467

43

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

0
1
0
1
0

Gele koorts

0
0
0
0
 0

Hantavirusinfectie

0
1
0
2
5

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

3
1
2
10

24

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

7
8
3
38
25

Legionellose

15
8
17
96
85

Leptospirose

2
1
3
11
6

Listeriose

1
3
10
31
31

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

3
1
1
7
9

Malaria

15
11
14
97

63

Meningokokkenziekte

9
8
6
61

47

Psittacose

19
8
10
57
 19

Q-koorts

5
4
12
52
327

Tetanus

0
0
2
3
0

Trichinose

0
0
0
0
0

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
0
 0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

4
6
2
21
7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

0
0
0
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180