Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar is 2011

Periode 1 is week 1-4

totaal week 48-48

totaal week 49-52

totaal week 1-4

totaal t/m week 4 2011

totaal t/m week 4 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuw Influenza A (H1N1)

0

3

505

505

78

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Sars

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 Groept B1

 

 

 

 

 

 Difterie

 0

 0

 0

 0

0

 Humane infectie met dierlijk influenzavirus

 0

 0

 0

 0

0

 Pest

 0

 0

 0

 0

0

 Rabiës

 0

 0

 0

 0

0

 Tuberculose

79
83
86
86

54

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1
2
0
0

6

Cholera

0
0
0
0
1

Hepatitis A

34
17
18
18

 17

Hepatitis B Acuut

27
4
29
29
27

Hepatitis B Chronisch

148
49
215
215

 187

Hepatitis C Acuut

0
14
3
3
7

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

20
14
51
51

 27

Kinkhoest

260
224
256
256
489

Mazelen

1
0
3
3

 0

Partyfus A

0
2
0
0

 4

Paratyfus B

0
0
1
1
1

Paratyfus C

0
0
0
0
0

Rubella

0
0
1
1
0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische e.coli-infectie

20
62
39
39

 25

Shigellose

0
0
251
251

 32

Voedselinfectie

4
2
1
1

 6

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

 57

32
133
133

 14

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

1
1
0
0
0

Gelekoorts

0
0
0
0
0

Hantvirusinfectie

0
2
0
0
1

Invasieve haemophilus  influenzae type b-infectie

4
5
1
1

 16

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

3
4
14
14

5

Legionellose

51
153
19
19

11

leptospirose

2
11
1
1
0

Listeriose

7
8
14
14

8

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenuis)

1
0
2
2
0

Malaria

25
29
39
39

 25

Meningokokkenziekte

10
7
26
26

 16

Psittacose

3
3
9
9
9

Q-koorts

3
6
19
19

20

Tetanus

0
0
1
1
0

Trichinose

0
0
0
0
0

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
0
0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob Klassiek

2
1
5
5
1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

0
0
0
0
0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.