Jaargang 3 nummer 1

 • Een bijzonder geval van voedselbesmetting
 • Een middeleeuws feest met pijnlijke gevolgen

Jaargang 3 nummer 2

 • Humaan papillomavirus en baarmoederhalskanker
 • Wijziging aidsdefinitie in de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten) maar niet in Europa
 • Vergelijking Nederlandse aidscijfers met internationale gegevens

Jaargang 3 nummer 3

 • Leptospirose na een vakantie in de tropen
 • Congenitale syfilis ondanks prenataal serologisch onderzoek van de moeder

Jaargang 3 nummer 4

 • Vaccinatie en immuunsurveillance onderzoek van allochtonen in het stadsgewest 's-Hertogenbosch
 • Immuunsurveillance van Difterie, Tetanus en poliomyelitis (DTP Dyfterie tetanus Polio (Dyfterie tetanus Polio)) en bof, mazelen en rodehond (BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)) en vaccinatie tegen BMR bij allochtonen in Boxtel
 • Transmissiedag

Jaargang 3 nummer 5

 • Malaria
 • Een epidemie van buikgriep onderzocht
 • Diagnostiek van virale gastro-enteritis
 • Commentaar  vanuit GHI op artikelen in Bulletin 3.4

Jaargang 3 nummer 6

 • Febris typhoidea ten gevolge van onzorgvuldige vaccinatie?
 • Verslag van een contactonderzoek bij een geval van tyfus
 • Bewaren en innemen van het orale vaccin tegen buiktyfus
 • Commentaar vanuit de Geneeskundige Hoofdinspectie
 • Stand der zaken betreffende buiktyfus in Nederland
 • Tyfusvaccinaties

Jaargang 3 nummer 7

 • Diagnostiek van denguevirusinfecties in Nederland
 • Importziekten in Nederland
 • Onderzoek naar de aanwezigheid van maag-darmklachten inde bevolking van vier regio's in Nederland, uitgevoerd in 1991

Jaargang 3 nummer 8

 • Surveillance van hivinfecties in de regio Arnhem: monitoring van laboratoriumdiagnostiek april 1989-juni 1991
 • Impressies van de internationale aidsconferentie in Amsterdam
 • De registratie van aidspatiënten in Nederland tot 30-06-1992
 • 8ste International Conference on aids

Jaargang 3 nummer 9

 • Hepatitis E: een beschouwing naar aanleiding van een recente casus na verblijf in India
 • Onderzoek naar de relatie tussen microbiologische waterkwaliteitsparameters en gezondheidsklachten bij duursportwedstrijden

Jaargang 3 nummer 10

 • De laatste polio in Nederland
 • Open brief- richtlijnen GHI

Jaargang 3 nummer 11

 • Incidentie van hepatitis B-virusinfecties onder Nederlanders bij verblijf in sub-saharisch Afrika
 • Surveillance van meticilline-resistente Staphylococcus aureus in Nederlandse ziekenhuizen
 • GHI bulletin MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)
 • Gezondheidsklachten in verband met recreatie rond oppervlaktewater in de zomer van 1991

Jaargang 3 nummer 12

 • Behaarde rupsen en pseudo-allergische reacties

Jaargang 3 nummer 13 

 • Hepatitis A-virusinfecties 2
 • Tyfusuitbraak
 • Influenza in Nederland
 • Polio actueel