Jaargang 7 nummer 1

 • Een mogelijk geval van difterie in Dordrecht
 • Onderzoek naar het vóórkomen van groepsinfecties veroorzaakt door Salmonella
 • Influenza A/H3N2 epidemie in Nederland
 • Meningokokkenziekte 1995-1996
 • Acute bacteriele meningitis

Jaargang 7 nummer 2

 • Emerging infections: de noodzaak voor infectieziekten surveillance
 • Een cyclospora infectie uit 1986
 • Verhoging van de vaccinatiegraad in Nederland: campagnes van de Nederlandse Influenza stichting
 • Ebolavirus blijft actueel
 •  

Jaargang 7 nummer 3

 • Lymeborreliose in Nederland
 • Van surveillance van ziekenhuisinfecties  in de regio Utrecht naar een landelijk surveillancenetwerk
 • Scabies in een psychiatrisch centrum
 • Meningitis in Nigeria
 • Varianten van morbillivirus een nieuwe bedreiging?

Jaargang 7 nummer 4

 • 30.000 scouts op een grasveld in Flevoland
 • Incidentie van gastro-enteritis in de huisartsenpeilstations in Nederland 1992-1993
 • Aids in Nederland
 • Blus de brand-gesprekken over de Nederlandse aidsbestrijding
 • Scenario''s voor impact van hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)/aids in Europa

Jaargang 7 nummer 5

 • Het influenzaseizoen 1995-1996: een epidemie met een verborgen staart
 • Gebruik van de protocollen technische hygiënezorg door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)\
 • Scabiës in de IJmond
 • Infectieziekten in ecologisch perspectief
 • Preventie van aids en andere besmettelijke ziekten

Jaargang 7 nummer 6

 • Kinkhoest: van wholecell naar acellulaire vaccins
 • Het kinderdagverblijf als risicofactor voor infectieziekten
 • Aanbod vaccinatie aan 16-jarigen: doelmatig of contraproductief
 • Afkoeling tijdens de operatie en wondinfecties

Jaargang 7 nummer 7

 • Waterpokkeninfectie in een kinderziekenhuis
 • Het ontstaan van een cholera-epidemie verklaard op moleculair niveau
 • Vaccinatie tegen waterpokken en gordelroos
 • Zonlicht en hogere luchtweginfecties: argumenten voor een epidemiologische studie

Jaargang 7 nummer 8

 • Prevalentie- en incidentiecijfers van longtuberculose en tuberculose-infecties onder autochtone methadongebruikers in Den Haag
 • Meticilline-resistente Staphylococcus aureus in het De Wever-ziekenhuis: het tweede jaar
 • Voedselinfectie door Salmonella enteritidis faagtype 1
 • Prevalentiestudie van infecties in rust- en verzorgingshuizen in België
 • Preventie van PiD door screening op cervicale Chlamydia-infecties

Jaargang 7 nummer 9

 • Hepatitis C-virus
 • Een thuisblijver met hepatitis E
 • Het hepatitis G-virus
 • Lyme borreliose onderzoek in Europees perspectief

Jaargang 7 nummer 10

 • Pathogene Escherichia coli
 • Onbegrepen pneumonieën in een instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • Waarde van serologie en pcr voor de diagnostiek van kinkhoest

Jaargang 7 nummer 11

 • Gezondheidsklachten in verband met recreatie in oppervlaktewater in de zomer van 1995
 • Een epidemie van cryptosporidiose in Spijkenisse?
 • Prionziekten en bloedtransfusie

Jaargang 7 nummer 12

 • Vaccinatiegraad tegen hepatitis B onder tandartspersoneel
 • Grootschalige profylaxe na melding meningococcensepsis
 • Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en epidemiologie van kattenkrabziekte en andere infecties met Bartonella henselae