Gesignaleerd

 • Gesignaleerd


Berichten

 • Emzoo: naar een gezamenlijke, humaan-veterinaire aanpak van zoönotische bedreigingen
 • Intensivering samenwerking KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds en het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)
 • Toolkit zwangerschap en infecties: Voorkom infecties, uitgerekend nu!

Uit het veld

 • Scouts op herhaling

Artikelen

 • Van molecuul tot vaccin
 • Gonokokkenresistentie tegen chinolonen blijft toenemen: resultaten GRAS en labsurveillance 2002-2007

Proefschriftbespreking

 • Polymorfismen in immuunresponsgenen bij infectieziekten en auto-immuunziekten

Van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

 • Van de LCI

Registraties Infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologische laboratoria

Aankondigingen

 • Symposium: Fascinatie voor Vaccinatie

Vragen uit de praktijk

 • Helpt een mond-neusmasker tegen griep?