Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Vaccinatie als bestrijdingsmiddel bij kinkhoestuitbraak

Berichten

 • Oorzaak regionale verschillen impetigo onopgehelderd
 • InterviewHPV-voorlichtingscampagne weer van start

Artikelen

 • Huisartsen in hoog-risicogebieden alert op Q-koorts
 • Nieuwe adjuvantia in vaccins
 • Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland 2008

Van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

 • Van de LCI

Aankondigingen

 • Aankondiging Nieuwe leergang arts infectieziektebestrijding
 • Aankondiging basisprincipes infectieziektebestrijding
 • Boerhaave course The future of vaccinology

Registraties Infectieziekten

 • Registraties Wet publieke gezondheid
 • Registraties virologische laboratoria
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-overzicht

Vragen uit de praktijk

 • Lammetjesaaidagen: een Q-koortsrisico voor het publiek?