Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32 2011

 

Totaal week 21-24

Totaal week 25-28

Totaal week 29-32

Totaal tot en met week 32 2011

*Totaal tot en met week 32 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

0

0

0

736

229

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

88

85

66

674

549

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1
0
4
12

15

Cholera

0
1
1
2
1

Heptatitis A

4
3
9
 53

134

Hepatitis B Acuut

14
15
13
 126

136

Hepatitis B Chronisch

112
123
78
1075

1183

Hepatitis C Acuut

11
8
5
49
27

Invasieve GAS-infectie

11
12
8
175

158

Kinkhoest

456
547
537
2814

2863

Mazelen

6
6
3
52

12

Paratyfus A

2
0
2
5
8

Paratyfus B

4
1
1
16

8

Paratyfus C

0
0
0
0
 0

Rubella

1
0
1
4
0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

56
61
75
308

136

Shigellose

25
34
68
288

201

Voedselinfectie

5
4
5
31

25

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

25
38
25
503

182

Botulisme

0
0
0
0
 0

Brucellose

0
0
0
1
2

Gele koorts

0
0
0
0
 0

Hantavirusinfectie

0
2
1
5

10

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

 0

1
1
12

31

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

3
3
3
42

40

Legionellose

27
52
52
209

130

Leptospirose

2
0
0
11

6

Listeriose

7
6
6
50

41

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

0
0
4
10

13

Malaria

19
23
26
163

123

Meningokokkenziekte

10
4
8
73

95

Psittacose

3
4
6
67
49

Q-koorts

13
11
9
73

471

Tetanus

0
2
1
6
0

Trichinose

0
0
1
1

0

Westnijlvirusinfectie

0
0
0
0
0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

 2

2
3
28

19

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

0
0
0
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.*de aantallen in de laatste kolom kunnen wat lager zijn dan verwacht omdat meldingen soms in een latere vierweekse periode werden goedgekeurd. Met ingang van 2011 worden meldingen voor rapportages geselecteerd zodra het LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) de meldingen heeft goedgekeurd. Dit geeft een representatiever beeld van de werkelijkheid.

contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180