Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36 2011

 

Totaal week 25-28

Totaal week 29-32

Totaal week 33-36

Totaal tot en met week 36 2011

*Totaal tot en met week 36 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

0

0

0

735

533

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

85

70

70

747

629

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

0

4

1

13

18

Cholera

1
1
0
2
1

Heptatitis A

3
8
15
67

158

Hepatitis B Acuut

15
16
11
141

148

Hepatitis B Chronisch

132
100
83
1198

1288

Hepatitis C Acuut

8
5
13
62
33

Invasieve GAS-infectie

13
7
9
184

170

Kinkhoest

550
537
756
3574

3200

Mazelen

6
3
0
52

14

Paratyfus A

0
2
3
8

14

Paratyfus B

1
1
5
21

13

Paratyfus C

0
0
1
1
0

Rubella

0
1
0
3
0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

61
75
82
389

226

Shigellose

33
68
76
363

206

Voedselinfectie

5
6
5
38

33

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

39
23
15
517

191

Botulisme

0
0
0
0
0

Brucellose

0
0
0
1
3

Gele koorts

0
0
0
0
0

Hantavirusinfectie

2
1
0
5

15

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

 1

0
0
12

31

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

 3

3
0
42

40

Legionellose

52
51
48
257

 170

Leptospirose

0
0
8
19

 7

Listeriose

6
6
11
62

 46

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

2
2
0
10

 13

Malaria

22
26
18
181

 147

Meningokokkenziekte

4
8
3
76

 106

Psittacose

3
7
4
72

 52

Q-koorts

11
9
5
75

 489

Tetanus

2
1
0
6
0

Trichinose

0
1
0
1

 0

Westnijlvirusinfectie

0
0
1
1

1

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

 2

3
3
31

 21

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

0
0
0
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.*de aantallen in de laatste kolom kunnen wat lager zijn dan verwacht omdat meldingen soms in een latere vierweekse periode werden goedgekeurd. Met ingang van 2011 worden meldingen voor rapportages geselecteerd zodra het LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) de meldingen heeft goedgekeurd. Dit geeft een representatiever beeld van de werkelijkheid.

contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180