Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Week

25-28

totaal

Week

29-32

totaal

Week

33-36

totaal

Totaal

t/m week 36

2010

Totaal

t/m week 36

2009

           

Groep A

         

Nieuwe Influenza A (H1N1)*

0

0

304

533

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

101

54

80

643

651

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B2

         

Buiktyfus

2

1

3

18

5

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

15

7

23

157

114

Hepatitis B Acuut

11

16

10

146

148

Hepatitis B Chronisch

104

231

106

1289

1248

Hepatitis C Acuut

5

0

6

33

25

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

5

20

12

170

215

Kinkhoest

358

339

337

3200

4600

Mazelen

2

0

2

14

8

Paratyfus A

1

1

6

14

6

Paratyfus B

2

0

5

13

6

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

5

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

30

9

90

226

139

Shigellose

64

11

0

201

288

Voedselinfectie

5

8

8

33

21

           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

30

0

8

190

24

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

1

0

1

3

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

1

5

15

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1

0

31

0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

5

4

0

40

21

Legionellose

13

27

40

170

92

Leptospirose

0

0

1

7

7

Listeriose

4

2

5

46

35

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

4

0

0

13

8

Malaria

11

37

24

147

160

Meningokokkenziekte

10

9

11

106

120

Psittacose

4

13

3

52

53

Q-koorts

88

24

18

489

1888

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

1

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek

5

1

2

21

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant

0

0

0

1

0

           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar de week waarin ze door het RIVM zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl