Meldingen Wet publieke gezondheid

 

Week

29-32

totaal

Week

33-36

totaal

Week

37-40

totaal

Totaal

t/m week 40

2010

Totaal

t/m week 40

2009

           

Groep A

         

Nieuwe Influenza A (H1N1)*

0

304

0

533

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

54

79

94

734

728

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

3

9

27

10

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

7

23

14

171

150

Hepatitis B Acuut

16

10

14

160

164

Hepatitis B Chronisch

231

106

109

1398

1384

Hepatitis C Acuut

0

6

0

33

25

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

20

12

13

183

226

Kinkhoest

339

337

351

3551

5309

Mazelen

0

2

0

14

11

Paratyfus A

1

6

6

20

9

Paratyfus B

0

5

3

16

11

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

5

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

9

90

55

281

195

Shigellose

11

0

157

358

394

Voedselinfectie

8

8

1

34

28

           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

0

8

12

202

27

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

1

1

4

4

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

5

1

16

4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

0

2

33

0

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

4

0

3

43

25

Legionellose

27

40

27

197

140

Leptospirose

0

1

3

10

14

Listeriose

2

5

6

52

40

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

13

8

Malaria

37

24

21

168

182

Meningokokkenziekte

9

11

10

116

127

Psittacose

13

3

6

58

57

Q-koorts

24

18

18

507

2086

Tetanus

0

0

1

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

1

0

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek

1

2

0

21

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant

0

0

0

1

0

           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar de week waarin ze door het RIVM zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl