Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40 2011

 

Totaal week 29-32

Totaal week 33-36

Totaal week 37-40

Totaal tot en met week 40 2011

Totaal tot en met week 40 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

70

66

80

818

717

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

4

1

1

14

27

Cholera

1

0

0

2

1

Heptatitis A

8

15

31

98

172

Hepatitis B Acuut

16

11

10

152

162

Hepatitis B Chronisch

106

99

89

1318

1398

Hepatitis C Acuut

4

11

6

64

33

Invasieve GAS-infectie

7

8

4

187

183

Kinkhoest

537

756

721

4294

3551

Mazelen

3

0

0

52

14

Paratyfus A

2

3

2

10

20

Paratyfus B

1

5

6

27

16

Paratyfus C

0

1

0

1

0

Rubella

1

0

0

3

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

75

83

96

486

281

Shigellose

68

76

84

446

381

Voedselinfectie

6

5

5

43

34

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

23

15

15

532

203

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

1

4

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

2

7

16

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

 0

2

14 

33

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

 3

1

43

 43

Legionellose

 50

50

28 

287 

201 

Leptospirose

 0

26 

10 

Listeriose

 6

11 

66 

52 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

 2

10 

13 

Malaria

 26

19 

19 

201 

168 

Meningokokkenziekte

 8

83 

116 

Psittacose

 8

73 

58 

Q-koorts

 10

84 

507 

Tetanus

 1

Trichinose

 1

Westnijlvirusinfectie

 0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

 3

31 

21 

Ziekte van c reutzfeldt-Jakob-variant

 0

0

 0

 0

1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180