Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Influenza in een instelling voor dak- en thuislozen

Berichten

 • Verslag Europees congres voor microbiologen
 • Grieppandemie: Paniekzaaierij of reële dreiging?
 • Evaluatie aanvullende curatieve soazorg
 • Nieuwe tools voor de bestrijding van scabiës in zorginstellingen

Artikelen

 • Infectierisico’s bij een afwezige of disfunctionele milt; het belang van vaccinatie en voorlichting
 • Invloed van het acellulaire DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-vaccin op de meldgraad van reacties na vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma

Aankondigingen

 • Vernieuwing Infectieziekten Bulletin
 • Oproep tot het indienen van projectvoorstellen antimicrobiële resistentie

Registraties

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologische laboratoria
 •  

Vragen uit de praktijk

 • Boerin zoekt bescherming