Gericht aan de slag met Twitter om overgewicht te bestrijden. Sociale media worden ingezet als aanvulling op huidige gezondheids- en leefstijlonderzoeken, zoals de Gezondheidsmonitor en voedselconsumptiemeting.

Wat kan je als (voedsel)expert allemaal uit Twitter halen? Hoe help je daarmee lokale en landelijke overheden om tot nieuw beleid te komen?
Zie ook de video hierover. 

Dit idee is onderdeel van de RIVM Innovatieversneller. Medewerkers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Brabant ZuidOost, GGD Amsterdam, GGD Hart voor Brabant en het RIVM werken samen in dit innovatieve project.