De RIVM Innovatieversneller is een tijdelijke werk- en leeromgeving, waarin een groep professionals van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, GGD HOR, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het RIVM onder deskundige begeleiding samenwerkt aan innovatie. Dat kunnen nieuwe ideeën zijn, of bestaande initiatieven. De groep verbetert deze en brengt ze een stap verder. Het RIVM heeft de Innovatieversneller opgezet om vernieuwende oplossingen te creëren voor de verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

De eerste groep ging in maart 2017 van start, en richt zich op innovatief meten van leefstijl en gezondheid. Deelnemer Ellen Vermeulen van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio): “Het is zeer inspirerend om met een vaste, gevarieerde groep onder deskundige begeleiding aan vernieuwing in de publieke gezondheid te werken!"