Alle kinderen geboren op of na 1 maart 2011 zijn overgegaan op het 10-valente pneumokokkenvaccin Synflorix. Deze informatiekaart geeft informatie over deze overgang.

In de rechterkolom kunt u het document downloaden.