Tot nu toe zijn er twee Nationale iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone)-meetdagen georganiseerd. Daarmee zijn genoeg gegevens gegenereerd om valide wetenschappelijk onderzoek te doen.

Wie in de toekomst mee wil doen en metingen wil verrichten, kan zich aanmelden voor de iSPEX nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over het laatste iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) nieuws en over de mogelijkheden om een iSPEX opzetstukje te verkrijgen.

Tussentijdse metingen

Wie al een opzetstukje heeft, kan zodra het een zomerse dag is met een strakblauwe hemel, metingen doen en via de app naar de centrale database versturen. De app zal direct een inschatting doen van de helderheid van de lucht. Bij een strak blauwe lucht zal de bijbehorende kleurcode een indicatie zijn van de hoeveelheid fijnstof. Bij een bewolkte lucht of een mislukte meting zal de app altijd "niet helder" aangeven. Het opzetstukje meet het licht van de blauwe lucht op twee verschillende manieren: het spectrum (de kleuren van de regenboog) en de polarisatie (de voorkeurs-trillingsrichting). Deze twee eigenschappen kunnen ook in de app direct bekeken worden.

Uitleg fijnstofmeting

Hoe doe ik een fijnstofmeting met iSPEX? Bekijk het filmpje op YouTube dat is gemaakt door het iSPEX team.

Ga naar You Tube voor de meetinstructies.