Er bestaan naast de 3 grote meetnetten van het RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam nog andere meetnetten.

Zo bestaan er nog meetnetten in de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De meeste van deze meetnetten werken volgens een goedgekeurd kwaliteitssysteem, waarmee de meetgegevens bruikbaar worden voor een vergelijking met de iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone)-metingen.

Lokale metingen

Ook zijn er nog lokale metingen, zoals in Apeldoorn, de IJmond en Amsterdam die fijnstof of een afgeleide van fijnstof meten. Hierbij is het niet altijd bekend wat de kwaliteit is van de meetresultaten. In enkele gevallen zal er een poging gedaan kunnen worden een vergelijking met de iSPEX resultaten te maken.

AIREAS project

In Eindhoven wordt er op dit moment in het kader van AIREAS project een nieuw netwerk gebouwd. Het is nog spannend of dat op de landelijke meetdag allemaal al werkt. Ook wordt er binnen het AIREAS project actief meegedaan aan iSPEX.  Tientallen groepjes van 10 mensen gaan op de meetdag van iSPEX meedoen op allerlei plekken in Eindhoven.

GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) Aerosolen project

Ook scholen doen mee met het iSPEX project. Dat zijn onder andere de scholen die ook meedoen met het GLOBE Aerosolen Project, een educatieproject van KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), Netherlands Space Office (NSO Nederlandse variant op de Europese Standard Output (oftewel Standaard Opbrengst) (Nederlandse variant op de Europese Standard Output (oftewel Standaard Opbrengst))), Science Center NEMO en GLOBE Nederland (SME Advies). Zie voor meer informatie www.knmi.nl/globe/meetcampagne_ispex.html

Foto: Globe Aerosolen zonfotometer

GLOBE Aerosolen zonfotometer