Sinds 2004 brengt het RIVM voor een jaaroverzicht uit. Het jaaroverzicht is een compact overzicht van de activiteiten van het RIVM in het afgelopen jaar.

Het jaaroverzicht 2005 vindt u onder 'Zie ook'.