Met dit jaarplan Modelbeheer 2011 informeert de Modelbeheergroep het Directeurenoverleg Externe Veiligheid (DOEV) over de ontwikkelingen en voornemens rondom het risicoanalyse instrumentarium Externe Veiligheid. Naast voorstellen voor de werkzaamheden in 2011 en verder, blikken we terug op de voortgang die in 2010 is geboekt.