Jaarverslag van de Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van vier groepen consulenten:
De regionaal arts-consulenten infectieziektebestrijding (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)), de consulenten openbare medische microbiologie (COM), de consulenten tuberculosebestrijding (RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)) en de regionaal veterinair consulenten (RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)). Hierin wordt  verslag gedaan over 2011-2012: projecten, werkgroepen en andere activiteiten waarbij de verschillende consulenten bij betrokken waren.