Jaarverslag van de Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van vier groepen consulenten:
De regionaal arts-consulenten infectieziektebestrijding (RACRegionale Arts Consulenten), de consulenten openbare medische microbiologie (COM), de consulenten tuberculosebestrijding (RTCregionaal tuberculose consulenten) en de regionaal veterinair consulenten (RVCregionaal veterinair consulenten). Hierin wordt  verslag gedaan over 2011-2012: projecten, werkgroepen en andere activiteiten waarbij de verschillende consulenten bij betrokken waren.