Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)) is partner in het Keurmerk Kinderboerderijen van de Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (SKBN Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland)). Normen voor hygiëne en infectiepreventie zijn in dit keurmerk opgenomen. Het keurmerk is hier te downloaden op de website van SKBN. Het LCHV geeft wel een checklist uit voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Deze is te vinden rechts in beeld onder “Zie ook”.