We nemen letterlijk een kijkje over de grens als Prof. Jim Bonham vertelt hoe in Engeland de pre- en neonatale screening is ingericht. Hoe nemen ze in Engeland besluiten over wijzigingen in de screeningsprogramma’s, hoe gaan ze om met informed consent, met wetenschappelijk onderzoek en met de opslag van restant lichaamsmateriaal (biobank)? Kunnen we nog iets van hen leren of zij iets van ons?

Naast zijn functie als directeur Pharmacy, Diagnostics and Genetics van Sheffield Children's NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening) Foundation Trust, is professor Jim Bonham ook betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van online informatie gericht op de ondersteuning van ouders en professionals bij prenatale diagnostiek. Daarnaast is hij betrokken bij de neonatale screening van het UK United Kingdom (United Kingdom) National Programme Centre, Public Health England. Hij is Vice President and penningmeester van de International Society of Newborn Screening, Samen met een IT-bedrijf ontwikkelt hij een app voor neonatale screening en werkt hij internationaal aan de toepassing van neonatale screening in landen zoals Bangladesh en India.

Bekijk de presentatie via de link in de kolom 'Download'.