Het Wenckebach Instituut in Groningen heeft in samenwerking met het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid een post-HBOhoger beroepsonderwijs opleiding ontwikkeld, speciaal voor GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-medewerkers die actief zijn in de infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van het Wenckebach Instituut.