Op deze pagina vindt u hygiënerichtlijnen voor verschillende sectoren. Als uw sector of branche niet vermeld staat dan kunt u de 'Algemene hygiënerichtlijn' gebruiken.

De hygiënerichtlijnen zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij de totstandkoming zijn altijd medewerkers van een GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-regio en deskundigen uit de sector betrokken. De richtlijnen worden op periodieke basis herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een hygiënerichtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging is doorgevoerd? Klik dan hier. 

Overzicht hygiënerichtlijnen

Algemene hygiënerichtlijn

handen wassen onder de kraan

Algemene hygiënerichtlijn

Hygiëneadvies voor cupping

foto van het uitvoeren van cupping

Cupping (hijama)

Hygiëneadvies

GGD'en

foto van mensen op straat

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en

Hygiënerichtlijn voor justitiële inrichtingen en landelijke diensten

foto van hek met prikkeldraad

Justitiële inrichtingen en landelijke diensten

Hygienerichtlijn voor Kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccomodaties

Kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccomodaties

Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

spelend kind

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

Hygiëneadviezen thuiszorg

Thuiszorg

Hygiëneadviezen (tijdelijk)

Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

foto van een ouder stel in een verpleeghuis

Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Zorg voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

verpleeghuis man in rolstoel

Zorg voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Contact

Correspondentieadres:
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Telefoon:
T: +31(30) 274 7000

Email:
lchv@rivm.nl