Deze factsheet geeft informatie over de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van de langdurige zorg zoals geregeld in de Wet langdurige zorg en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Hierbij beschrijven we specifiek de ontwikkelingen op het terrein van zorgopleidingen, arbeidsmarkt, zorgvastgoed en zorgtechnologie. We richten ons op de doelgroepen ouderen, mensen met chronische ziekten, en/of een verstandelijke of fysieke beperking. Vervolgens benoemen we oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen.

&nbsp