Het RIVM heeft de app LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) Richtlijnen ontwikkeld, bedoeld voor professionals in de zorg die informatie zoeken over infectieziekten of daarover voorlichting willen geven. De app bevat dezelfde informatie (richtlijnen, draaiboeken, stappenplannen, publieksinformatie en de quizzen) als de website www.rivm.nl/richtlijnen. De app en de site blijven vernieuwd worden. Zo wordt er nu hard gewerkt aan de leesbaarheid van de tabellen in de app. De app is ook offline beschikbaar.