Aanvullende cijfers alcohol 2016

  % Drinkers*

% Riskant  alcoholgebruik  onder drinkers**

% Riskant alcoholgebruik (18+)
Totaal  80,4 16,8 13,5
Geslacht      
Man  86,5 24,1 -
Vrouw  74,5 8,7 -
Leeftijd      
18-19 79,6 30 -
20-24 88,5 35,8 -
25-29 86,3 29 -
30-39 78,8 19,2 -
40-49 80,3 13,2 -
50-64 81,9 13,5 -
65-74 79,4 10,4 -
75+ 68,4 3,3 -
Herkomst respondent      
Autochtoon  84,7 17,5 -
Westerse allochtoon  77,3 13,9 -
Niet-westerse allochtoon  51,5 12,3 -
Opleiding: combinatie gevolgd opleidingsniveau (tot 25 jaar) & voltooid opleidingsniveau (vanaf 25 jaar)*      
Basisonderwijs, VMBOvoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, MBO1, AVO onderbouw 68,8 11,8 -
HAVOhoger algemeen vormend onderwijs, VWOvoorbereidend wetenschappelijk onderwijs, MBOmiddelbaar beroepsonderwijs 2,3,4 81,7 15,7 -
HBOhoger beroepsonderwijs, WO 90,3 21,3 -

*Drinkers: wel eens alcoholhoudende drank gedronken afgelopen 12 maanden

**Riskant alcoholgebruik: zodanig drinken dat er problemen worden ervaren door het drinkgedrag, bijvoorbeeld verplichtingen niet na kunnen komen, spijt hebben van het alcoholgebruik of van anderen het advies krijgen om minder te drinken

Bron: Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A middelen), Trimbos-instituut i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2016