Aanvullende cijfers alcohol 2016

  % Drinkers*

% Riskant  alcoholgebruik  onder drinkers**

% Riskant alcoholgebruik (18+)
Totaal  80,4 16,8 13,5
Geslacht      
Man  86,5 24,1 -
Vrouw  74,5 8,7 -
Leeftijd      
18-19 79,6 30 -
20-24 88,5 35,8 -
25-29 86,3 29 -
30-39 78,8 19,2 -
40-49 80,3 13,2 -
50-64 81,9 13,5 -
65-74 79,4 10,4 -
75+ 68,4 3,3 -
Herkomst respondent      
Nederlandse achtergrond 84,7 17,5 -
Westerse achtergrond 77,3 13,9 -
Niet-westerse achtergrond 51,5 12,3 -
Opleiding: combinatie gevolgd opleidingsniveau (tot 25 jaar) & voltooid opleidingsniveau (vanaf 25 jaar)*      
Basisonderwijs, VMBO, MBO1, AVO onderbouw 68,8 11,8 -
HAVO, VWO, MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) 2,3,4 81,7 15,7 -
HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs), WO Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs) 90,3 21,3 -

*Drinkers: wel eens alcoholhoudende drank gedronken afgelopen 12 maanden

**Riskant alcoholgebruik: zodanig drinken dat er problemen worden ervaren door het drinkgedrag, bijvoorbeeld verplichtingen niet na kunnen komen, spijt hebben van het alcoholgebruik of van anderen het advies krijgen om minder te drinken

Bron: Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A middelen), Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2016