De Leefstijlmonitor verzorgt de gegevensverzameling op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding.

De Leefstijlmonitor is een duurzaam instrument waarin gegevens verzameld worden over leefstijl. Onder ‘leefstijl’ verstaan we gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen is vastgesteld. De verschillende Partijen die zich richten op leefstijl hebben hun krachten gebundeld.  De Leefstijlmonitor zorgt voor een samenhang en voorkomt overlap in gegevensverzamelingen op het gebied van de volgende leefstijl gerelateerde thema’s:

  • Roken
  • Alcohol
  • Drugs
  • Bewegen
  • Voeding
  • Gezond gewicht
  • Seksuele gezondheid
  • Ongevallen

De gegevensverzameling is in de eerste plaats bedoeld voor de onderbouwing van beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid en wordt door de overheid gefinancierd. De Leefstijlmonitor is in 2014 gestart om de toenmalige gegevensverzamelingen op dit terrein in Nederland efficiënter en meer samenhangend te organiseren en deze ook inhoudelijk te vernieuwen. Het ontwerp en uitvoering van de Leefstijlmonitor valt onder de verantwoordelijkheid van de Partijen van de Leefstijlmonitor.