De Leefstijlmonitor (LSM) is een duurzaam instrument waarin gegevens verzameld worden over leefstijl en is bedoeld voor de onderbouwing van beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid. Onder ‘leefstijl’ verstaan we gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen is vastgesteld. Verschillende partijen die zich richten op leefstijl en ze hebben hun krachten gebundeld in Consortium van de Leefstijlmonitor. De Leefstijlmonitor zorgt voor een samenhang en voorkomt overlap in gegevensverzamelingen op het gebied van de leefstijl gerelateerde thema’s.

Voor de volgende onderwerpen zijn cijfers beschikbaar:

Drugs

Bewegen

Gezond gewicht

Ongevallen

  • Cijfers Volwassenen (volgt later)
  • Verdieping (volgt later)