Huidige situatie

Alcoholgebruik onder jeugd van 12 tot 16 jaar in 2021

Bron: HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), Trimbos-instituut en SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau) i.s.m. RIVM, 2021.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Alcohol in de afgelopen maand.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

Trends 2015-2021

Alcoholgebruik onder jeugd van 12 tot 16 jaar

Bron: PEIL/Leefstijlmonitor, Trimbos Instituut i.s.m. RIVM, 2015/2019 & HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), Trimbos en SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau) i.s.m. RIVM, 2017/2021.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Alcohol in de afgelopen maand.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.