Seksuele gezondheid onder jeugd van 12-16 jaar in 2017

  % ooit seksuele gemeenschap gehad % condoomgebruik* % pilgebruik (door henzelf of de partner)*
Totaal 9,8 54,5 48,8

Geslacht

     
jongen 11,3 55,0 36,9
meisje 8,3 53,8 65,3
Leeftijd      
12 1,3 -** -**
13 2,9 36,8 9,1
14 7,0 47,4 32,5
15 16,5 64,6 53,0
16 23,2 52,4 60,4
Schoolniveau      
VMBOvoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-b 16,8 52,2 47,3
VMBO-t 9,3 59,2 40,0
HAVOhoger algemeen vormend onderwijs 10,1 51,5 61,2
VWOvoorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6,0 55,9 46,2

* Anticonceptie bij laatste keer geslachtsgemeenschap. Weergegeven als % van degenen die seksuele gemeenschap hebben gehad.
** Niet berekend voor 12-jarigen omdat het percentage jongeren dat op die leeftijd geslachtsgemeenschap had te klein was

Bron: HBSCHealth Behaviour in School-aged Children-Nederland/Leefstijlmonitor, UUUniversiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCPSociaal en Cultureel Planbureau i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2017