Huidige situatie

Drugs onder jeugd van 12-16 jaar in 2023

Bron: PEIL/Leefstijlmonitor, Trimbos Instituut i.s.m. RIVM, 2023

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Ooit cannabis gebruikt.

In 2023 zijn er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten.  

Trends 2015-2023

Drugs onder jeugd van 12-16 jaar

Bron: PEIL/Leefstijlmonitor, Trimbos Instituut i.s.m. RIVM, 2015/2019/2023 &  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor,  UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), Trimbos en  SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau) i.s.m. RIVM, 2017/2021.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Ooit cannabis gebruikt.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

^In 2023 zijn er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten.