Huidige situatie

Drugs onder jeugd van 12-16 jaar in 2017

Bron: HBSCHealth Behaviour in School-aged Children -Nederland/Leefstijlmonitor, UUUniversiteit Utrecht , Trimbos-instituut en SCPSociaal en Cultureel Planbureau  i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu2017

Meer informatie

Meer informatie