Huidige situatie

Drugs onder jeugd van 12-16 jaar in 2019

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019.

Meer informatie