Huidige situatie

Drugs onder jeugd van 12-16 jaar in 2017

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Bron: HBSCHealth Behaviour in School-aged Children -Nederland/Leefstijlmonitor, UUUniversiteit Utrecht , Trimbos-instituut en SCPSociaal en Cultureel Planbureau  i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu2017