Huidige situatie

Gezond gewicht bij personen van 4 jaar en ouder in 2018

 Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden obv Cole et al., 2000.

 

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.

Trends 2014-2018

Gezond gewicht bij personen van 4 jaar en ouder 

 Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden obv Cole et al., 2000.

 

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.