Huidige situatie

Ongevallen bij personen van 0 jaar en ouder in 2020

†  Cijfers beschikbaar vanaf 4 jaar en ouder.

Privé-ongevallen: alle ongevallen anders dan arbeids- of verkeersongevallen. Denk aan  ongevallen in of om het huis, tijdens vrijetijdsbesteding en overige ongevallen.

Geblesseerde sporters: het aandeel wekelijkse sporters dat heeft aangegeven in de afgelopen 3 maanden een sportblessure te hebben gehad.  

Voor Aantal letsels door privé-ongevallen wordt bij leeftijd 35-49 jaar en migratieachtergrond Westers en Niet-westers geen cijfer gegeven omdat het aantal waarnemingen te klein is.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en VeiligheidNL, 2020.

# In het statistiekjaar 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel voor de Gezondheidsenquête 2020 waarin gebruik is gemaakt van tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.

Bij de interpretatie van de cijfers van 2020 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.

Trends 2015-2020

Ongevallen bij personen van 0 jaar en ouder

†  Cijfers beschikbaar vanaf 4 jaar en ouder.

Privé-ongevallen: alle ongevallen anders dan arbeids- of verkeersongevallen. Denk aan  ongevallen in of om het huis, tijdens vrijetijdsbesteding en overige ongevallen. Deze cijfers zijn vanaf 2015 beschikbaar.

Geblesseerde sporters: het aandeel wekelijkse sporters dat heeft aangegeven in de afgelopen 3 maanden een sportblessure te hebben gehad. Deze cijfers zijn vanaf 2018 beschikbaar.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en VeiligheidNL, 2015-2020.

# In het statistiekjaar 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel voor de Gezondheidsenquête 2020 waarin gebruik is gemaakt van tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.

Bij de interpretatie van de cijfers van 2020 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde zelf.