Voor het thema Voeding binnen de Leefstijlmonitor worden gegevens verzameld met zowel de Voedselconsumptiepeiling als de Gezondheidsenquête. Beide dataverzamelingen zijn complementair.

De Gezondheidsenquête verzamelt jaarlijks gegevens over de consumptie van groente, fruit en vis. Deze methode is geschikt om een indicatie te geven van de consumptie, maar geeft meestal een overschatting. Door de grote steekproef in de Gezondheidsenquête kunnen groepsvergelijkingen worden gedaan. De Gezondheidsenquête levert voor de andere leefstijlonderwerpen over het algemeen de kerncijfers voor de Staat van Volksgezondheid en Zorg. De kerncijfers over voeding zijn afkomstig van de Voedselconsumptiepeiling. 

De Voedselconsumptiepeiling brengt in zijn algemeenheid de voeding nauwkeuriger en gedetailleerder in beeld dan de Gezondheidsenquête, maar wordt minder vaak uitgevoerd én bij minder mensen dan de Gezondheidsenquête. De Voedselconsumptiepeiling brengt ook verdieping op andere thema's binnen voeding, zoals macronutriënten & vitamines en mineralen.

Voor de volledigheid worden cijfers uit beide bronnen getoond. Hieronder vind je de cijfers van de Voedselconsumptiepeiling. Klik hier voor cijfers over voeding uit de Gezondheidsenquête.

Voedselconsumptiepeiling 2012-2016

Huidige situatie

Consumptie van groente, fruit, vis in grammen

De cijfers betreffen de gemiddelde consumptie groente/fruit en vis (per persoon in grammen/dag), gewogen voor sociaal-demografische factoren, seizoen en dag van de week.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Bron: RIVM (Voedselconsumptiepeiling 2012-2016).

Consumptie van toegevoegde suikers in grammen

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Bron: RIVM (Voedselconsumptiepeiling 2012-2016) en WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research).

% volwassenen dat aan richtlijnen goede voeding voldoet voor groente, fruit en vis

De richtlijn goede voeding van de Gezondheidsraad geeft aan om dagelijks ten minste 200 gram groente te eten, dagelijks ten minste 200 gram fruit te eten en een keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis.

Verandering 2007-2010 en 2012-2016

Consumptie van groente, fruit, vis in grammen

Ongeveer iedere 6 jaar vindt een voedselconsumptiepeiling onder de algemene bevolking plaats. Er wordt in een periode van meerdere jaren data verzameld. In de periode van 2007 tot en met 2010 vond het plaats onder 7-70-jarigen. Van 2012-2016 vond het plaats onder 1-80-jarigen. Trend weergegeven over 9-70 jarigen.

Bron: RIVM (Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 en Voedselconsumptiepeiling 2012-2016).

Gezondheidsenquête

Cijfers over voeding uit de Gezondheidsenquête vind je hier.