Voor het thema Voeding binnen de Leefstijlmonitor worden gegevens verzameld met zowel de Voedselconsumptiepeiling als de Gezondheidsenquête. Beide dataverzamelingen zijn complementair.

De Gezondheidsenquête verzamelt jaarlijks gegevens over de consumptie van groente, fruit en vis. Deze methode is geschikt om een indicatie te geven van de consumptie, maar geeft meestal een overschatting. Door de grote steekproef in de Gezondheidsenquête kunnen groepsvergelijkingen worden gedaan. De Gezondheidsenquête levert voor de andere leefstijlonderwerpen over het algemeen de kerncijfers voor de Staat van Volksgezondheid en Zorg. De kerncijfers over voeding zijn afkomstig van de Voedselconsumptiepeiling. 

De Voedselconsumptiepeiling brengt in zijn algemeenheid de voeding nauwkeuriger en gedetailleerder in beeld dan de Gezondheidsenquête, maar wordt minder vaak uitgevoerd én bij minder mensen dan de Gezondheidsenquête. De Voedselconsumptiepeiling brengt ook verdieping op andere thema's binnen voeding, zoals macronutriënten & vitamines en mineralen.

Voor de volledigheid worden cijfers uit beide bronnen getoond. Hieronder vind je de cijfers van de Voedselconsumptiepeiling. Klik hier voor cijfers over voeding uit de Gezondheidsenquête.

Voedselconsumptiepeiling 2019-2021

Huidige situatie

Groente-, fruit- en visconsumptie bij personen van 1 tot 80 jaar

Bron: Voedselconsumptiepeiling/Leefstijlmonitor, RIVM, 2019-2021.

De cijfers betreffen de gemiddelde consumptie groente, fruit en vis (per persoon in grammen/dag), gewogen voor sociaal-demografische factoren, seizoen en dag van de week.

Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
- Groenteconsumptie;
- Fruitconsumptie

Voldoen aan Richtlijnen Goede Voeding bij personen van 18 tot 80 jaar

Bron: Voedselconsumptiepeiling/Leefstijlmonitor, RIVM, 2019-2021.

De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad geven aan om dagelijks ten minste 200 gram groente te eten, dagelijks ten minste 200 gram fruit te eten en een keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis.

Trends 2007-2010 - 2019-2021

Groente-, fruit- en visconsumptie bij personen van 7 tot 70 jaar

Bron: Voedselconsumptiepeiling/Leefstijlmonitor, RIVM, 2007-2010; 2012-2016 en 2019-2021.

De cijfers betreffen de gemiddelde consumptie groente, fruit en vis (per persoon in grammen/dag), gewogen voor sociaal-demografische factoren, seizoen en dag van de week.

Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
- Groenteconsumptie;
- Fruitconsumptie

Ongeveer iedere 6 jaar vindt een voedselconsumptiepeiling onder de algemene bevolking plaats. Er wordt in een periode van meerdere jaren data verzameld. In de periode van 2007 tot en met 2010 vond het plaats onder 7-70-jarigen. Van 2012 tot en met 2016  en van 2019 tot en met 2021 vond het plaats onder 1-80-jarigen. Trend weergegeven voor 7-70 jarigen.

Voldoen aan Richtlijnen Goede Voeding bij personen van 18 tot 70 jaar

Bron: Voedselconsumptiepeiling/Leefstijlmonitor, RIVM, 2007-2010; 2012-2016 en 2019-2021.

De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad geven aan om dagelijks ten minste 200 gram groente te eten, dagelijks ten minste 200 gram fruit te eten en een keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis.

Ongeveer iedere 6 jaar vindt een voedselconsumptiepeiling onder de algemene bevolking plaats. Er wordt in een periode van meerdere jaren data verzameld. In de periode van 2007 tot en met 2010 vond het plaats onder 7-70-jarigen. Van 2012 tot en met 2016  en van 2019 tot en met 2021 vond het plaats onder 1-80-jarigen. Trend weergegeven voor 7-70 jarigen.

GezondheidsenquĂȘte

Cijfers over voeding uit de Gezondheidsenquête vind je hier.