De milieugerichte LevensCyclus Analyse (LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses)) is een belangrijk instrument voor de overheid om het milieubeleid vorm te geven; voor de wetenschap om het milieubeleid te onderbouwen en voor het bedrijfsleven om het milieubeleid uit te voeren.

Duurzame ontwikkeling

Milieukeur, Ecolabel, Europese regelgeving... Allemaal beleidsinstrumenten om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Zonder LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses) zouden ze haast ondenkbaar zijn. Maar wie te maken heeft met de uitvoering loopt al gauw tegen vragen aan. Vragen over de invulling, over beschikbare studies, methoden en software, of over instanties, organisaties, contacten.