Vegetatie: Ruigtevegetatie met grassen, riet, wilgenstruweel en kruiden.

Bodem: Veengrond