In deze uitgave staan twee dossiers centraal waarbij het RIVM nauw betrokken is: luchtkwaliteit en elektromagnetische velden. Na een korte beschrijving behandelen we voor beide dossiers tien kernvragen die antwoord geven op de vraag hoe de risico’s voor deze onderwerpen beoordeeld kunnen worden.

De dossiers illustreren dat risicobeoordeling niet uitsluitend een technischwetenschappelijke exercitie is, maar om maatwerk vraagt. Maatwerk in het toepassen van wetenschappelijke kennis om antwoord te geven op maatschappelijke vragen.

Luchtkwaliteit en elektromagnetische velden zijn slechts twee voorbeelden van de uiteenlopende risicoproblemen waarover het RIVM wetenschappelijke kennis produceert en interpreteert. Of het nu gaat om de veiligheid van vaccins, het nut van screeningsprogramma’s voor vroege opsporing van kanker, de risico’s van veehouderij en bestrijdingsmiddelen voor omwonenden of om de mogelijke effecten van windturbines: elk dossier vraagt in deze tijd om maatwerk in risicobeoordeling.