Deze Project Start Architectuur ( PSA Prostaat Specifiek Antigeen (Prostaat Specifiek Antigeen)) is een projectdocument dat de belangrijkste beelden vastlegt over de context en resultaten van het project. Het vertaalt wet- en regelgeving, beleid en projectdoelstellingen naar meer concrete richtingen en keuzes. Het geeft een integraal beeld van de oplossingsrichting. Het beschrijft juridische-, organisatie-, proces-, gegevens-, informatie-, applicatie- als technologie-aspecten in samenhang. Het document is ook de basis voor een programma van eisen dat ook vanuit het project is opgesteld.