Deze factsheet beschrijft hoe bij de aanleg van meer groen (in het kader van klimaatadaptatie)
het opkomen van meer infectieziekten zoveel mogelijk voorkomen kan worden: wat weten we
daarover vanuit recente literatuur? De factsheet is opgesteld voor medewerkers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en om
hen te ondersteunen bij opstellen van intern beleid en advisering aan bijvoorbeeld gemeenten
en burgers. De factsheet is met name gericht op de bebouwde omgeving.