Deze factsheet beschrijft hoe bij de aanleg van meer groen (in het kader van klimaatadaptatie)
het ontstaan van meer allergieën zoals hooikoorts zoveel mogelijk voorkomen kan worden: wat
weten we daarover vanuit recente literatuur? De factsheet is opgesteld voor medewerkers van
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en om hen te ondersteunen bij opstellen van intern beleid en advisering aan bijvoorbeeld
gemeenten en burgers. De factsheet is met name gericht op de bebouwde omgeving.