Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24 2011

 

Totaal week 13-16

Totaal week 17-20

Totaal week 21-24

Totaal tot en met week 24 2011

Totaal tot en met week 24 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

0

0

0

738

229

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARSsevere acute respiratory syndrome

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

98

81

72

509

404

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

 1
2
1
8

12

Cholera

 0
0
0
0
1

Heptatitis A

 3
3
5
42

112

Hepatitis B Acuut

15
10
9
88

109

Hepatitis B Chronisch

 137
119
71
815

848

Hepatitis C Acuut

6
5
10
32
22

Invasieve GAS-infectie

 21
20
11
160

133

Kinkhoest

 259
337
432
1694

2166

Mazelen

 19
13
6
44

10

Paratyfus A

 1
0
2
3
6

Paratyfus B

 0
4 4
14

6

Paratyfus C

 0
0
0
0
0

Rubella

 0
1
1
3
0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

 16
30
54
170

97

Shigellose

 26
25
25
187

126

Voedselinfectie

2
1
3
20

12

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0
0
0
0
0

Bof

81
72
24
439

152

Botulisme

 0
 0
0
0
0

Brucellose

 1
 0
0
1
1

Gele koorts

 0
 0
0
0
0

Hantavirusinfectie

 1
 0
0
2

7

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

1

 2
0
10

28

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

 8
 3
3
36

31

Legionellose

 8
17
27
104

90

Leptospirose

 1
 3
2
11

6

Listeriose

 3
 10
7
38

35

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

 1
 1
0
6

9

Malaria

 11
 14
19
114

75

Meningokokkenziekte

 8
6
10
62

76

Psittacose

 8
 10
3
58
32

Q-koorts

 4
12
17
60

359

Tetanus

 0
 2
0
3
0

Trichinose

 0
 0
0
0

0

Westnijlvirusinfectie

 0
 0
0
0
0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

6

 2
2
23

13

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-variant

 0
 0
0
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180