Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40 2011

 

Totaal week 29-32

Totaal week 33-36

Totaal week 37-40

Totaal tot en met week 40 2011

Totaal tot en met week 40 2010

Groep A

 

 

 

 

 

Nieuwe Influenza A (H1N1)

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

SARSsevere acute respiratory syndrome

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met aviair influenzavirus

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

70

66

80

818

717

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

4

1

1

14

27

Cholera

1

0

0

2

1

Heptatitis A

8

15

31

98

172

Hepatitis B Acuut

16

11

10

152

162

Hepatitis B Chronisch

106

99

89

1318

1398

Hepatitis C Acuut

4

11

6

64

33

Invasieve GAS-infectie

7

8

4

187

183

Kinkhoest

537

756

721

4294

3551

Mazelen

3

0

0

52

14

Paratyfus A

2

3

2

10

20

Paratyfus B

1

5

6

27

16

Paratyfus C

0

1

0

1

0

Rubella

1

0

0

3

0

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E.coli-infectie

75

83

96

486

281

Shigellose

68

76

84

446

381

Voedselinfectie

6

5

5

43

34

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

23

15

15

532

203

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

1

4

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

2

7

16

Invasieve haemophilus inlfuenzae type b-infectie

 0

2

14 

33

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

 3

1

43

 43

Legionellose

 50

50

28 

287 

201 

Leptospirose

 0

26 

10 

Listeriose

 6

11 

66 

52 

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie( clusters buiten ziekenhuis)

 2

10 

13 

Malaria

 26

19 

19 

201 

168 

Meningokokkenziekte

 8

83 

116 

Psittacose

 8

73 

58 

Q-koorts

 10

84 

507 

Tetanus

 1

Trichinose

 1

Westnijlvirusinfectie

 0

 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-klassiek

 3

31 

21 

Ziekte van c reutzfeldt-Jakob-variant

 0

0

 0

 0

1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en ingedeeld naar meldingsdatum. contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel 030-274 3180