De meldingsplichtige infectieziekten zijn ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. 

 

Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar is 2012

 

totaal week 41-44

totaal week 45-48

totaal week 49-52

totaal t/m week 51 2011

totaal t/m week 52 2010

Groep A

 

 

 

 

 

virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Sars

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 Groep B1

 

 

 

 

 

 Difterie

 0

 0

 2

 2

 0

 Humane infectie met dierlijk influenzavirus

 0

 0

 0

 0

 0

 Pest

 0

 0

 0

 0

 0

 Rabiës

 0

 0

 0

 0

 0

 Tuberculose

 60

 74

 52

 1005

919

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

0

3

1
18
33

Cholera

1

0

0

3

1

Hepatitis A

19

10

8

134

274

Hepatitis B Acuut

9

6

8

 182

219

Hepatitis B Chronisch

108

107

79

 1657

1787

Hepatitis C Acuut

2

5
 5

73

47

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6

6

4

203

222

Kinkhoest

595

637

778

6309

4337

Mazelen

0

0

0

52

21

Partyfus A

2

1

0

13

24

Paratyfus B

0

0

1

27

17

Paratyfus C

0

0

0

1

0

Rubella

0

0

0

3

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische e.coli-infectie

62

64

44

 658

396

Shigellose

84

44

22

597

573

Voedselinfectie

2

2

4

 51

49

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

23

38

63

656

565

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

1

6

Gelekoorts

0

0

0

0

0

Hantvirusinfectie

1

0

0

7

18

Invasieve haemophilus  influenzae type b-infectie

1

3

4

22

45

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

3

6

4

56

60

Legionellose

29

14

16

348

476

leptospirose

4

1

0

30

30

Listeriose

8

13

5

92

74

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenuis)

0

0

0

10

16

Malaria

22

22

19

263

251

Meningokokkenziekte

10

8

7

108

153

Psittacose

5

0

8

86

72

Q-koorts

2

3

2

90

548

Tetanus

0

0

0

6

1

Trichinose

1

0

0

1

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

1

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob Klassiek

3

1

2

35

26

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

0

0

0

0

1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.